THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỶ GIÁ NGÀY 01/07/2020

  • Ngày đăng : 30-06-2020

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 0h00 Thứ 4 ngày 01/07/2020, Nhaphanghoatoc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 0h00 Thứ 4 ngày 01/07/2020 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3.450VND.

Trân trọng, Ban quản trị Nhaphanghoatoc.com !