Phí cân nặng

  • Ngày đăng : 17-05-2021

* Cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
NHHT sẽ tính cân nặng theo 2 cách: cân thực tế và cân quy đổi; cân nào nặng hơn công ty sẽ tính cước cân nặng theo cân đấy.
Công thức cân quy đổi = ((chiều dài x chiều rộng x chiều cao) / 6000)
+ Nếu cân nặng thực > cân nặng quy đổi thì cân nặng tính tiền bằng cân nặng thực
+ Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực thì cân nặng tính tiền bằng cân nặng quy đổi
(cân nặng quy đổi sẽ không quá 3,5 lần cân nặng thực)

Mức cân nặng được tính tối thiểu ở mức 0.5kg (tức là nhỏ hơn 0.5 kg luôn được làm tròn ở mức 0.5kg)